narocila@algoja.si servis@algoja.si +386(0)1 5550 464 Obrtniška ulica 16, 1370 Logatec

Enë dhe gjellëra të gatshme

Ekspert për paketim në industrinë e ushqimit, ku krijojmë vlera shtesë të prodhimit tuaj përmes zgjidhjeve efikase dhe inovative.

PAKETIM KUALITATIV DHE I LIRË

Dëshironi të garantoni paketim të cilësisë së lartë blerësve tuaj? Jeni në kërkim të paketimit e cila është në harmoni me të gjitha rregullat e domosdoshme? A kërkoni partner biznesi i cili di se si drejtojë shpenzimet dhe të mos zvogëlojë kualitetin funksional të prodhimit?

Algoja – ne do t`ju tregojmë si të zvogëloni shpenzimet e paketimit pa e humbur kualitetin.

GJELLËRA TË GATSHME DHE TË FREKËTA

Ashtu si koha po bëhet luksoze, njerëzit edhe më shpesh po u drejtohen kompanive të cilat merren me shpërndarjen e ushqimit. Ushqimi i tillë momentalisht është e gatshme për konsum dhe nuk kërkon përgatitje ose kërkon përgatitje fare të shkurtër (ngrohje në soba mikrovalësh ose edhe në soba klasike, duke i shtuar ujin...). Gjellërat e gatshme dorëzohen në enë speciale në të cilat sasia e ushqimit matet me kujdes. Zgjedhja e ushqimit është e madhe dhe njeriu mund të zgjedh gjellëza vendore dhe të jashtme. Zgjedhja e paketimit gjegjës është shumë e rëndësishme. Në Algoja ofrojmë:

 • Paketim për ketringPaketim për ketring
 • Paketim për gjellëza të gatshme.Paketim për gjellëza të gatshme.

ÇFARË NE OFROJMË?

Ushqimi i shpejtë ka përparësit e caktuara, si: shpenzimet e ulëta të prodhimi, optimizmi i paisjeve, më pak mbetje nga ushqimi, më pak ushqim i hedhur për shkak të prishjes, shpenzime më të vogla të deponimit dhe pastrimit.
Mënyra unike e përgatitjes së ushqimit e bënë më racionale vet përgatitjen, më tepër për shkak se ushqimi është i ndarë në racione. Ne ofrojmë:

 • Vakuum qese;
 • Qese të forta nga materiale të ndryshme (PP, PET, EPS, PLA…);
 • Pjata kartoni të mbështjellura me BOPT;
 • Enë nga kallami i sheqerit;
 • Qese nga fije të ndryshmme bimësh;
 • Folie për mbyllje me AF karakteristika të shkëlqyeshme;
 • Folie të përshtatshem për soba mikrovaloredhe konvencionale;
 • Folie mbështjellëse FFS (me strukturë 11 shtresash)
 • Folie VFFS dhe HFFS (të përshtatshme për përgatitjet në sobat mikrovalore).
Skrbimo za optimalno realizacijo

SHFRYTËZONI IDETË TUAJA NË  MËNYRË SA MË TË MIRË

Çdo projekt i mirë fillon nga idea e shkëlqyer, kurse në rastin tonë përfundon me prodhimin e cilësisë së lartë i cili është funksional, modern dhe ekonomik. Rasti për të punuar me inxhinierë dhe partnerë nga e gjithë bota na ndihmon që këtë ta arrijmë. Implementimin e suksesshëm të ideve tuaja me çmim të ulët!

Shfrytëzojmë pajisjet e klasës botërore në fazat e prodhimit e cila na mundëson të shfrytëzojmë materialet në kombinim mezgjidhje përparimtare.

 

 

ZHVILLIM I QËNDRUESHËM

Kkjo është pjesë e rëndësishme e kompanisë sonë dhe kulturës së saj. Algoja është pjesë e kompanisë Interseroh Slovenija, e cila është e specializuar në fushën ekologjike dhe ekonomike të drejtimit të qëndrueshëm të mbetjeve. Përpiqemi të minimalizojmë ndikimet në mjedisin jetësor.

Ne nuk e presim të nesërmen e mirë, por krijojmë rezultate afatgjate proaktive dhe pozitive sot.

Mbrojtja e mjedisit jetësor.
ZHVILLIM I QËNDRUESHËM